מאמרים

תגובות של פעוטות וילדים בגיל הגן לאירוע טראומטי - כיצד לאתר ילדים צעירים שמרגישים מצוקה ולטפל בהםתגובות של פעוטות וילדים בגיל הגן לאירוע טראומטי - כיצד לאתר ילדים צעירים שמרגישים מצוקה ולטפל בהם איך הורים יכולים לעזור לעצמם ולילדיהם להתמודד עם גל טרור?איך הורים יכולים לעזור לעצמם ולילדיהם להתמודד עם גל טרור? דרכים להגביר את תחושת השליטה בצל המלחמהדרכים להגביר את תחושת השליטה בצל המלחמה