תערוכת פרויקט סיום

ילדים יקרים תודה על הפרויקטים המקסימים ששלחתם אלינו. היתה לנו הזכות ללוות ולהיות אתכם בשעות הקשות. פרויקט הסיום שלכם יעזור לילדים להכיר שיטות שעוזרות להתגבר. 

א בת 8א בת 8 נ בת 5נ בת 5 א בת 8א בת 8 ד בן 8ד בן 8 ש בת 7ש בת 7 ר בת 6ר בת 6 ש בת 8 ו ח בת 11 אחיות ש בת 8 ו ח בת 11 אחיות א בת 5 א בת 5 מ בן 9מ בן 9 ד בת 10ד בת 10 מ בת 11מ בת 11 י בן 4י בן 4 ה בן 8ה בן 8 ל בת 8ל בת 8 ע בת 9ע בת 9 נ בת 5נ בת 5